Litanije na čast sv. Piju X.

Gospod, usmili se!

Kristus, usmili se!
Gospod, usmili se!
Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas!
Bog, Oče nebeški, – usmili se nas!
Bog, Sin Odrešenik sveta,
Bog, Sveti Duh,
Sveta Trojica en sam Bog,
Sveta Marija, Božja Mati, – prosi za nas!
Sveti Pij, – prosi za nas!
Goreč za svetost življenja,
Otroški v ponižnosti in preprostosti,
Junaški v samožrtvovanju,
Goreče predan sv. Maši,
Zgled notranjega življenja,
Zvest učenec Božjega Učitelja,
Ljubeči otrok Naše Gospe,
Učitelj teologije in Svetega pisma,
Obdarovan s sveto zgovornostjo,
Zavetnik duhovnikov in bogoslovcev,
Kristusu podoben ljubitelj duš,
Zgled duhovniškega življenja,
Ljubitelj otrok,
Podpora družinskemu življenju,
Ljubljen od ljudi,
Neutruden v delih ljubezni,
Nežni prijatelj ubogih,
Sočuten do potrebnih,
Nežen do trpečih,
Zdravitelj bolnih,
Goreč za obnovitev vsega v Kristusu,
Apostol pogostega svetega Obhajila,
Papež Evharistije,
Predan duhovni in družbeni blaginji človeštva,
Papež Katoliške akcije,
Mučenec za mir,
Apostolski pospeševalec verskega pouka,
Slavni poglavar Kristusove Cerkve,
Neustrašen branilec Božje Resnice,
Služabnik Božjih služabnikov,
Moder Pastir Kristusove črede,
Da se bomo učili spoznavati in ljubiti našega Odrešenika,
Da bomo obvarovani greha in duha sveta,
Da bomo vedno sledili učenju in zgledu Tvojega življenja,
Da bomo ljubili sveto mašo kot središče naše svete Vere,
Da bomo pogosto prejemali sv. Obhajilo za posvetitev naših duš,
Da bomo predani otroci Cerkve,
Da bomo goreči v širjenju Katoliške Resnice,
Da bomo obvarovani od grozot vojne,
Da bodo narodi obnovljeni v pravem bratstvu s pravico in svobodo za vse,
Da bo Cerkev uživala pravi mir in varnost v slavo Boga in v zveličanje duš,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas!
V. Prosi za nas, sv. Pij.
R. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo.O Bog, ki si povzdignil sv. Pija X., da je bil vrhovni Pastir Tvoje črede in si ga posebno obdaroval s pobožnostjo do svete Evharistije, z gorečnostjo za Tvoje Božje Resnice in z ljubeznijo do Tvoje liturgije, nakloni nam, prosimo Te, da bomo mi, ki častimo njegov spomin na zemlji, uživali njegovo mogočno priprošnjo v Nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.