Posvetitev samega sebe Jezusu Kristusu, učlovečeni Modrosti, po Marijinih rokah – sveti Ludvik Marija Grignion Montfortski

O, večna in učlovečena Modrost, presladki in vsega češčenja vredni Jezus, pravi Bog in pravi človek, edinorojeni Sin nebeškega Očeta in Sin Marije Device! Z najglobljim spoštovanjem Te molim v slavi in v naročju Tvojega nebeškega Očeta v Večnosti in utelešenega v prečisti Devici, Tvoji presveti Materi, ob času Tvojega učlovečenja.

Zahvaljujem se Ti, da Si sam Sebe izničil in vzel nase podobo sužnja, da bi me osvobodil strašnega suženjstva hudobnega duha. Častim in poveličujem Te, ker si se hotel v vseh stvareh podrediti Mariji, Svoji sveti Materi, da bi po Njej jaz postal Tvoj zvesti služabnik. Toda, žalibog, jaz, nehvaležni in verolomni človek, se nisem držal tako slovesno izrečene krstne obljube in nisem izpolnjeval svojih dolžnosti. Nisem vreden, da bi se imenoval Tvoj sin in Tvoj služabnik. In ker v meni ni stvari, ki ti ne bi vzbujala srda proti meni in gnusa nad menoj, si sam ne upam več približati Tvojemu svetemu in prevzvišenemu Veličastvu. Zato se zatekam k priprošnji in usmiljenju Tvoje najsvetejše Matere, katero Si mi dal za srednico med Seboj in menoj. Po Njenem posredovanju upam prejeti od Tebe kesanje in odpuščanje svojih grehov in si pridobiti ter ohraniti modrost. Jaz ……… (ime), nezvesti grešnik, danes obnavljam in zopet potrjujem ter polagam v Tvoje roke, o Marija, svojo krstno obljubo. Odpovem se za vedno satanu in vsemu njegovemu napuhu in vsem njegovim delom in se izročim popolnoma vsega Jezusu Kristusu, Učlovečeni Modrosti, s trdnim namenom in sklepom, nositi za Njim križ vse svoje žive dni in mu služiti zvesteje, kot doslej.

Danes Te vpričo vsega Nebeškega dvora izvolim za svojo Mater in Gospo. Kot najpodložnejši služabnik Ti izročam svojo dušo in svoje telo, svoje notranje in zunanje dobrine, vso vrednost svojih dobrih del, preteklih, sedanjih, prihodnjih, in ti prepustim vso pravico razpolagati z menoj in vsem, kar je mojega, brez izjeme, kakor se Tebi zdi prav in je v večjo čast Božjo, v času in v Večnosti.

Sprejmi, o dobrotljiva Devica, to darilce mojega popolnega podložništva in v edinosti s podložnostjo, ki jo je Večna Modrost izkazovala Tvojemu materinstvu, v priznavanje oblasti, ki jo imata nad menoj, ubogim črvičkom in grešnikom in v zahvalo za vse predpravice, s katerimi Te je, o Devica, obogatila sv. Trojica. Izjavljam, da hočem kakor Tvoj zvesti služabnik za naprej vedno iskati Tvojo čast in te poslušati v vseh zadevah. O Mati čudovita, predstavi me Svojemu Sinu kot Svojega in Njegovega večnega služabnika, da me sprejme po Tebi, ki me je po Tebi odrešil.

O Mati usmiljena, izkaži mi milost, da dosežem pravo Božjo modrost in me uvrsti v število tistih, ki jih Ti ljubiš, poučuješ, vodiš, hraniš in braniš kot svoje otroke in služabnike.

O, Devica verna, stori, da bom v vseh stvareh tako popoln učenec, posnemovalec in služabnik učlovečene Modrosti, Jezusa Kristusa, Tvojega Sina, da po Tvoji priprošnji in Tvojem zgledu na zemlji dosežem polnost Njegovih čednosti in v Nebesih polnost Njegove slave. Amen.