Ali lahko cerkvene oblasti prepovejo Tradicionalno Latinsko Mašo?

Pred približno mesecem dni je bilo objavljeno pismo tajnika Slovenske liturgične komisije pri Slovenski škofovski konferenci, ki govori o položaju in prihodnosti tradicionalne latinske maše v Sloveniji. To pismo je odgovor na vprašanje skupine vernikov, ki so zaprosili za tradicionalno mašo v eni od cerkva v Sloveniji, kjer bi to določil škof. To pismo daje izrecno negativen odgovor, kjer izraža neodobravanje tradicionalne maše in sklepa, da tradicionalne maše v Sloveniji ne bi smeli več dovoliti in jo je treba popolnoma odpraviti ali uničiti.

Ta stališča so logična posledica papeškega motuproprija Traditionis custodes, ki je bil izdan julija lani, in odziva Kongregacije za bogoslužje v decembru. Ti dokumenti pravijo, da ne bi smeli več dovoliti ustvarjanja novih mest, kjer bodo darovane tradicionalne maše, in da duhovniki ne bi mogli več služiti tradicionalnih obredov, če ne dobijo posebnega dovoljenja škofa. Kako naj presojamo te določbe?

Soditi jih moramo v luči celotne današnje cerkvene krize, kjer so vsiljene modernistične zablode in reforme na vseh področjih cerkvenega življenja, tudi v liturgiji. Uveden je nov obred maše in zakramentov, prežet s protestantskim duhom, ki ne izraža katoliškega nauka o sveti mašni žrtvi, pretvorbi kruha in vina v Kristusovo telo in kri, o Kristusovi dejanski navzočnosti v Najsvetejšem Zakramentu, vendar ta nauk zvodeni in izkrivlja in se obred maše približuje protestantskim obredom. In Cerkev je vedno prepovedovala izvajanje reform, ki so jih izvajali protestanti, da bi prilagodili obrede svojim herezijam, in Cerkev je takšne protestantske obrede že vnaprej obsodila in nas obvezovala, da se držimo tradicije in je ne zapuščamo zaradi lažnega ekumenizma, da se prilagajamo lažnim religijam. Tridentinski koncil je v dekretu o zakramentih izrecno določil, da noben pastir, niti papež, ne sme prezirati prejetih in odobrenih obredov Cerkve ali jih spreminjati za nove obrede. In prav to so storili modernisti, ko je bil uveden nov obred maše, tradicionalni pa je bil tako rekoč odstranjen in prepovedan. In to želi doseči motuproprij Traditionis Custodes, pa tudi ta izjava Slovenske liturgične komisije. Zato moramo reči, da je Cerkev takšna prizadevanja že vnaprej obsodila, da so nezakonita in nedopustna ter da je zvestoba Cerkvi spoštovanje Tradicije v katoliškem nauku, morali in bogoslužju. In zato je vsak od nas, ko pride sem v kapelo na tradicionalno mašo, poslušen in zvest Cerkvi, medtem ko so tisti, ki delujejo proti Tradiciji Cerkve, ki izvajajo stvari, ki spodkopavajo njen nauk, nezvesti in neposlušni Cerkvi.

A to pismo tajnika liturgične komisije se pri tem ne ustavi, ampak daje nekaj neverjetnih obtožb. Omenja je naše duhovniško bratstvo in našega duhovnika prijatelja, gospoda Vidka Podržaja. Trdijo, da je on bil izobčen iz Cerkve, ker je član naše Bratovščine – čeprav uradno ni naš član, ampak le duhovnik prijatelj – trdi se, da so njegova bogoslužja nedopustna in neveljavna ter da ga vabljenje k sodelovanju pri njegovih bogoslužjih kaznivo dejanje, ki vodi v odpad od vere in Cerkve. Nadalje se trdi, da tisti, ki to počnejo, ki kličejo k sodelovanju pri tradicionalni maši, niso poslušni cerkvenemu nauku in so izven edinosti občestva Cerkve. Kako treba odgovoriti na te obtožbe?

V skladu s tem, kar smo že omenili, naj povemo, da sama Cerkev daje vsakemu rimskokatoliškemu duhovniku pravo, da daruje tradicionalni rimski obred in da mu tega nihče ne more prepovedati. In naša duhovniška bratovščina in gospod Podržaj je preganjana in kaznovana ravno zaradi tega – ker smo zvesti katoliškemu nauku in bogoslužja vseh časov in so zato vse te kazni nepravične in neveljavne. Vsak duhovnik, ki daruje tradicionalni obred, poučuje katoliški nauk, je poslušen Cerkvi in sama Cerkev mu daje pravo in dolžnost do to stori. Enako velja za vernike – vsak ima pravo prejemati zakramente, kot jih je Cerkev vedno delila in jim tega nihče ne more prepovedati. In Cerkev prepoveduje nekaj drugega. Prepoveduje poučevanje lažnega nauka, izkrivljanje njenega bogoslužja, da se storijo svetoskrunstva. Točno to so storili modernisti, ki so uvedli nov obred, kjer je bogoslužje izkrivljeno, kjer se pojavljajo številne zlorabe in svetoskrunstva, kot je obhajilo na roko, kjer koščki padajo na tla in se pogazijo. Zato moramo reči, da so takšne maše prepovedane in so lahko neveljavne. Kajti novi obred ne izraža jasno namena Cerkve, da se obnovi Kristusovo daritev na oltarju, namena, da se kruh in vino posveti v Njegovo Telo in kri, in zato, če duhovnik nima prave vere, so takšne maše lahko neveljavne. To je zapisano že v dokumentu Kratek kritični pregled novega mašnega reda, ki sta ga podpisala kardinala Ottaviani in Bacci, ki je bil objavljen še pred uveljavitvijo novega obreda.

Iz tega sklepamo, da tistih, ki so zvesti nauku Cerkve, ni mogoče izključiti iz njenega občestva, ampak to lahko velja le za tiste, ki odstopajo od katoliške vere in tradicije, in prav to storijo modernisti. To je plevel na polju v današnjem času, v Cerkvi danes, kot nam govori evangelij prejšnje nedelje. To so slabi sadovi, ki danes rastejo v Cerkvi, ki jih bo Gospod nekega dne odstranil. In zato potrebujemo potrpežljivost in vztrajnost v teh težkih časih, ko smo v Cerkvi izpostavljeni tovrstnim preganjanjem, klevetam in lažem zoper vernike in duhovnike, ki želijo ostati zvesti njenemu izročilu, kot je to v tem primeru.

To namero želimo priporočiti Blaženi Devici Mariji, ki nam bo pomagala v vseh naših potrebah in usmerjala vse naše napore, saj je vodila delo današnjih svetnikov – ustanoviteljic reda služabnikov Blažene Device Marije iz 13. stoletja. Ona je naša pomočnica in zagovornica ter nam bo izprosila vse milosti, ki jih potrebujemo v današnjih težkih okoliščinah in potrebah. Amen.

p. Marko Tilošanec
Maribor, 12. 2. 2022., pridiga na god Sedem svetih ustanoviteljev reda služabnikov BDM