Odpustki za Verne duše

Na praznik Kristusa Kralja lahko dobimo popolni odpustek, če se v cerkvi pridružimo skupni molitvi posvetitve Srcu Jezusovemu, kot je predpisal papež Pij XI. Popolni odpustek za duše v vicah lahko dobimo z obiskom pokopališča od 1. do 8. novembra. Na praznik Vseh svetih in na Spomin vseh vernih mrtvih je dovolj že obisk cerkve. Moliti je treba veroizpoved in Oče naš. Ostale dni do 8. novembra je ob obisku pokopališča treba moliti za duše v vicah. Predpisane molitve je potrebno izgovarjati (vsaj z gibom ustnic).

Poleg tega veljajo naslednji pogoji za pridobitev popolnega odpustka za duše v vicah:

• spoved približno 20 dni pred ali potem

• prejem svetega Obhajila

• odločna odpoved navezanosti na vsak nameren, tudi lahki greh

• molitev po namenih Svetega Očeta.

Pojasnilo določenih pogojev

Apostolska spokorna služba poroča na spletni strani Vatikana (vatican.va):

»Popoln odpustek je mogoče dobiti samo enkrat na dan. Vendar pa je za njegovo prejem potrebno – poleg stanja milosti – da vernik:

• ima notranjo razpoložljivost, da je osvobojen kakršne koli navezanosti na greh, tudi lahki;

• opraviti zakramentalno spoved svojih grehov;

• prejeti sveto Evharistijo;

• moliti po namenih Svetega Očeta.«

Primerno je, ni pa nujno, da se zakramentalna spoved, zlasti sveto Obhajilo in molitev po namenih Svetega Očeta, opravljata isti dan kot delo za pridobitev odpustka. Čeprav je dovolj, da ta obredna dela in molitve opravimo nekaj dni (do 20 dni) pred ali po delu odpustka. Molitev po namenih Svetega Očeta je prepuščena izbiri posameznega vernika, priporočljivo pa je moliti Oče naš in Zdrava Marija. Ena zakramentalna spoved zadošča za več popolnih odpustkov, za vsak popolni odpustek pa je treba enkrat prejeti sveto Obhajilo in posebej moliti po namenih Svetega Očeta.

Tistim, ki so objektivno onemogočeni, spovedniki lahko spremenijo predpisano delo in pogoje, ki so zanj potrebni (razen seveda navezanosti na vsak, tudi lahki greh).

Odpustek je vedno mogoče pridobiti zase ali nameniti za duše pokojnikov, ne pa tudi za žive. Poleg opravljanja predpisanih dejanj (npr. obisk pokopališča v začetku novembra) morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji:

Spoved: v času »približno 20 dni prej ali pozneje« (po starejših predpisih osem dni). To pomeni: tisti, ki gredo k spovedi vsake štiri do šest tednov, lahko prejmejo popolni odpustek vsak dan, če so v stanju milosti in izpolnjujejo druge pogoje. To je blagoslov, ki izhaja iz redne spovedi, na primer na začetku vsakega meseca, na prvi petek (posvečeni Srcu Jezusovemu) ali prvo soboto (posvečeni Srcu Marijinemu).

Prejem svetega Obhajila

Molitev po namenih Svetega Očeta: npr. Oče naš ali Zdrava Marija. Nameni Svetega Očeta so objektivno določeni od Cerkve. To so naslednji:

• premagovanje herezij

• širjenje vere

• spreobrnjenje grešnikov

• mir med krščanskimi narodi.

Odločitev, da ne bomo več prostovoljno delali lahkega greha, to je, da ne bomo na noben način navezani na greh. Dobro je povezati namen pridobitve odpuščanja z dejanjem popolnega kesanja. Pomeni, da svoje grehe obžalujemo iz ljubezni do Boga in zaradi velike nehvaležnosti do Boga, ki jo vsebuje vsaki greh.

Vir: fsspx.at

Iz Katekizma sv. Pija X.:

795. V. Kaj so to odpustki?

O. Odpustki so odpuščanje časne kazni, ki smo si jo prislužili z našimi grehi, ki so nam bili odpuščeni, kar zadeva krivdo. Gre za odvezo, ki jo daje Cerkev zunaj zakramenta spovedi.

796. V. Od koga je Cerkev prejela oblast za razdeljevanje odpustkov?

O. Cerkev je prejela oblast za odpuščanje od samega Jezusa Kristusa.

797. V. Na kakšen način Cerkev z odpustkih odpušča našo časno kazen?

O. Cerkev osvobodi časovne kazni z odpustkih tako, da nam dodeli obilno zadoščenje Jezusa Kristusa, presv. Device Marije in svetnikov, ki skupaj tvorijo zaklad svete Cerkve.

798. V. Kdo ima moč podeliti odpustke?

O. Samo papež v vsej Cerkvi in škof v svoji škofiji imata po pooblastilih, ki jih prejmeta od papeža, pravico podeljevati odpustke.

799. V. Koliko vrst odpustki obstaja?

O. Obstajata dve vrsti odpustki, to sta popolni in delni odpustki.

800. V. Kaj je popolni odpustek?

O. Popoln odpustek je tisti, ki odpušča celotno časno kazen, ki smo si jo zaslužili s svojimi grehi. Torej, če bi kdo umrl, potem ko bi prejel takšni odpustek, bi šel naravnost v nebesa in bil oproščen vseh kazni za vice.

801. V. Kaj je delni odpustek?

O. Delni odpustek osvobodi le dela časne kazni, ki smo si jo prislužili s svojimi grehi.

802. V. Kaj želi Cerkev doseči z odpustki?

O. Z odpustki želi Cerkev pomagati naši nezmožnosti izvrševanja vseh časnih kazni tega sveta, zato nam omogoča, da s pobožnimi deli in usmiljeno krščansko ljubeznijo dosežemo tisto, kar je bilo v prvih stoletjih krščanstva pridobljeno strogo po zakonih. pokore.

804. V. Kako moramo ceniti odpustke?

O. Odpustke moramo zelo ceniti, saj z njim zadoščamo Božji pravičnosti in hitreje in lažje pridemo do nebeške slave.

805. V. Kaj je potrebno za pridobitev odpustkov?

O. Za pridobitev odpustkov je potrebno: 1. stanje milosti vsaj pri zadnjem delu odpustka, ki ga opravimo, in biti čisti lahkih grehov, za katere želimo izbrisati kazen; 2. izpolnitev tistih del, ki jih Cerkev predpisuje za dosego odpuščanja; 3. namen doseči odpustek.

806. V. Ali so lahko odpustki namenjeni dušam v vicah?

O. Da, odpustki so lahko namenjeni tudi dušam v vicah, če tisti, ki jih daje, izjavi, da so lahko namenjeni tudi njim.