Zakramenti, 4. del: Sv. birma

Sveta birma je zakrament, pri katerem krščen katoličan s polaganjem škofovih rok, maziljenjem s sveto krizmo in škofovo besedo prejme posebno milost svetega Duha, ki ga v veri potrdi, da more za njo stanovitno pričevati in po njej živeti. Sveti Tomaž Akvinski o zakramentu sv. birme pravi:

Odgovarjam, da so zakramenti novega zakona namenjeni posebnim učinkom milosti, zato tam, kjer je poseben učinek milosti, najdemo tudi poseben zakrament, ki je določen za ta namen. Ker pa so čutne in materialne stvari podobne duhovnim in razumnim, lahko iz tega, kar se dogaja v življenju telesa, razberemo, kaj je posebno za duhovno življenje. Zdaj je očitno, da je v življenju telesa neka posebna popolnost v tem, da človek doseže popolno starost in je sposoben opravljati popolna dejanja človeka: zato apostol pravi (1 Kor 13, 11): ” Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega”. Iz tega sledi, da poleg gibanja rojevanja, s katerim človek prejme življenje telesa, obstaja tudi gibanje rasti, s katerim človek doseže popolno starost. Tako torej človek prejme duhovno življenje pri krstu, ki je duhovna regeneracija: pri birmi pa človek tako rekoč pride do popolne starosti duhovnega življenja. Zato papež Melkiad pravi: “Sveti Duh, ki se spušča po krstnih vodah in nosi odrešenje v svojem letu, podeljuje pri krstu polnost nedolžnosti; pri birmi pa podeljuje rast milosti. Pri krstu smo ponovno rojeni za življenje, po krstu pa smo okrepljeni.” In zato je očitno, da je birma poseben zakrament.

Nadškof Marcel Lefebvre med birmovanjem leta 1978.

Milosti svete birme

Da je Jezus postavil zakrament svete birme, vemo iz svetega pisma, ki poroča, da so apostoli birmovali. Peter in Janez sta šla v Samarijo, da sta ondi roke polagala na krščence in jim delila Svetega Duha. Sveta birma nam daje naslednje milosti:

 • Poveča nam posvečujočo milost.
 • Da nam dejansko milost, da moremo sveto vero stanovitno spoznavati in po njej živeti.
 • Podeli nam v posebni obilnosti darove Svetega Duha.
 • Duši vtisne neizbrisno znamenje Kristusovega vojščaka.

Kdo je birmanski boter?

Vsak birmanec mora imeti svojega botra. Boter je lahko kdorkoli, ki je: že prejel zakrament sv. birme, je star najmanj 14 let, je enakega spola kot birmanec, je dobro podučen in trden v veri ter zgleden katoličan. Za birmanske botre niso primerne:

 • Osebe, poročene zunaj Katoliške Cerkve.
 • Osebe, ki izpuščajo sv. maše na nedelje in zapovedane praznike oz. menijo da je udeležba pri sv. maši na te dni izbirna.
 • Osebe, ki živijo skupaj z drugo osebo brez koristi in milosti katoliške poroke.
 • Osebe, ki zanemarjajo versko vzgojo svojih otrok.
 • Osebe, ki na kakršen koli način povzročajo javni škandal.

Kaj je potrebno za sveto birmo?

Zakrament svete birme redno podeljujejo samo škofje, izredno pa tudi za to pooblaščeni duhovniki, npr. v primeru hude neozdravljive bolezni. Sveto krizmo, ki se uporablja pri zakramentu svete birme, mora vedno posvetiti škof, tudi če zakrament podeljuje duhovnik (več o svetih oljih lahko izveste v posnetku o liturgiji Velikega četrtka).

Birmanec bo plodno prejel ta zakrament, če je v stanju posvečujoče milosti (je bil prej pri sv. spovedi) in če je dovolj poučen o glavnih skrivnostih vere in drugih resnicah v zvezi s tem zakramentom. Če birmanec ob prejemu ni v stanju milosti, ampak je v stanju smrtnega greha, stori svetoskrunstvo, vendar je zakrament kljub temu veljaven in vtisne neizbrisen pečat njegovi duši. Milosti zakramenta pa bo prejel šele, ko bo pridobil odpuščanje za svoje grehe.

V latinski Cerkvi se zakrament sv. birme podeljuje otrokom po sedmem letu starosti, ko začnejo razvijati razumsko in s tem tudi moralno življenje in običajno začnejo padati tudi v razne skušnjave. Je tudi pomoč pri plodnejšem prejemanju obhajila in razvoju evharističnega življenja v otroških dušah. Lahko pa se podeli tudi prej, če je otrok v smrtni nevarnosti ali iz ustreznega in resnega razloga (dekret Spiritus Sancti Kongregacije za zakramente, 14. september 1946).

O morebitni neveljavnosti zakramenta sv. birme bomo še spregovorili.

Obred sv. birme

Tradicionalen obred birmovanja
 1. Škof oblečen v roket, amikt, štolo in pluvial bele barve, brez mitre, obrnjen proti birmancem ki klečijo in moli nad njimi:
  ℣: Naj Sveti Duh sestopi na vas in moč Najvišjega Boga naj vas varuje pred vsakim grehom. 
  ℟: Amen.
 2. Nato se pokriža z znamenjem križa, in reče:
  ℣: Naša pomoč je v Gospodovem imenu.
  ℟: Ki je ustvaril nebo in zemljo.
  ℣: Gospod, usliši mojo molitev.
  ℟: In moj klic naj pride k tebi.
  ℣: Gospod z vami.
  ℟: In s tvojim duhom.
 3. Z rokami, iztegnjenimi proti birmancem reče:
  ℣: Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ki si dal novo življenje po vodi in Svetem Duhu temu tvojemu služabniku in mu podelil odpuščanje vsega (njihovih grehov), pošlji (jim) z nebes svojega Svetega Duha Parakleta s sedmimi darovi.
  ℟: Amen.
  ℣: Duh modrosti in razumevanja.
  ℟: Amen.
  ℣: Duh nasveta in trdnosti.
  ℟: Amen.
  ℣: Duh znanja in pobožnosti.
  ℟: Amen.
  ℣:Napolni (jih) z duhom spoštljivega strahu pred sebe in ga v svoji dobroti označi za večno življenje z znamenjem križa ✠ Kristusa. Po istem Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, našem Gospodu; ki živi in kraljuje s teboj na veke. Amen.
 4. [Škof] si nadene mitro, vpraša po imenu birmanca, pomoči desni palec v sveto krizmo in desno roko položi na birmančevo glavo, s palcem na čelu naredi znamenje križa in reče:
  I., zaznamujem te z znamenjem križa ✠ in potrjujem te s krizmo odrešenja. V imenu ✠ Očeta in ✠ Sina in Svetega ✠ Duha.
 5. Zatem ga rahlo udari po licu in reče:
  ℣: Mir s teboj.
 6. Nato škof zapoje antifono:
  Potrdi, Gospod, kar si storil v nas, iz tvojega svetega templja v Jeruzalemu.
  ℣: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
  ℟: Kakor je bilo na začetku, je zdaj in na veke vekov bo, svet brez konca. Amen.
  Potrdi, Gospod, kar si storil v nas, iz tvojega svetega templja v Jeruzalemu.
 7. Škof se s sklenjenimi rokami obrne proti birmancem in reče:
  ℣: Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje.
  ℟: In podeli nam svoje odrešenje.
  ℣: Gospod, usliši mojo molitev.
  ℟: In moj klic naj pride k tebi.
  ℣: Gospod z vami.
  ℟: In s tvojim duhom.
  ℣: Molimo. O Bog, ki si dal svojega svetega Duha apostolom in si hotel, da bi po njih in po tistih, ki naj bi prišli za njimi. Naj bi bil dan tudi ostalim vernikom; poglej naklonjeno na to ponižno izpolnitev našega in podeli nam istega Svetega Duha, ki je prišel v srce (tega), čigar čelo smo označili s sveto krizmo in zaznamovali z znamenjem svetega križa, naj se naseli v njem in iz njega naredil živi tempelj svojega slave. Ki živi in kraljuje na veke vekov.
  ℟: Amen.
 8. Nato reče:
  ℣: Tako bo blagoslovljen vsak človek, ki se boji Gospoda.
 9. Obrne se k birmancem, nad njimi naredi znamenje križa ter reče:
  ℣: Naj Gospod blagoslovi ✠ vas iz Siona in vse vse dni tvojega zemeljskega življenja ohranil pred tvojim pred očmi zaklade nebeškega Jeruzalema. In večno življenje naj bo tvoje.
  ℟: Amen.
Pokoncilske spremembe

Obred podeljevanja zakramenga sv. birme je v okviru liturgične revolucije po Drugem vatikanskem koncilu doživel velike spremembe.

 1. Navadno ima birmovalec uvod pred začetkom birmovanja kjer opiše kako bo ta obred potekal, nato pa začne z:
  ℣: Mir z vami.
  ℟: In s tvojim duhom.
  ℣: Molimo. Daj, prosimo, vsemogočni in usmiljeni Bog, da Sveti Duh, ki se približuje in prebiva milostno v nas, naj nas naredi za popolne tempelje njegove slave. Po Kristusu, našem Gospodu.
  Amen.
  Uporabi se lahko tudi druga neobvezna molitev.
 2. Sledi obnovitev krstnih obljub:
  ℣: Se odpoveste hudemu duhu?
  ℟: Se odpovem.
  ℣: In vsem njegovim delom?
  ℟: Se odpovem.
  ℣: In vsemu njegovemu napuhu?
  ℟: Se odpovem.
  ℣: Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje?
  ℟: Verujem.
  ℣: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi?
  ℟: Verujem.
  ℣: Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje?
  ℟: Verujem.
  ℣: Bog, vsemogočni Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, nam je po vodi in Svetem Duhu podaril novo življenje in nam odpustil grehe. Naj nam pomaga ostajati zvest Gospodu Jezusu Kristusu zdaj in na vekomaj.
  ℟: Amen
 3. Nato škof iztegne roke proti birmancem in moli:
  ℣: Dragi ljubljeni, prosimo vsemogočnega Boga Očeta, za te, njegove posvojene sinove in hčere, ki so že ponovno rojeni za večno življenje v krstu, da bo milostno izlil Svetega Duha na njih, da bi jih potrdil s svojim obilnimi darovi in s svojim maziljenjem jih še bolj upodobil po Kristusu, Sinu Božjem.
  Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si te svoje služabnike pripeljal do novega rojstva po vodi in Svetemu Duhu ter jih osvobodil greha:
  Pošlji na njih, Gospod, Svetega Duha, Parakleta; daj jim duha modrosti in razumevanja, duha nasveta in duha kreposti, duha spoznanja in pobožnosti; napolni z duhom Gospodovega strahu. Po Kristusu, našem Gospodu.
  ℟: Amen
 4. Škof s krizmo naredi znamenje križa na čelu birmanca, in pravi:
  I. prejmi potrditev, dar Svetega Duha. ✠
  ℟: Amen.
  ℣: Mir s teboj.
  ℟: In s tvojim duhom.
 5. Sledijo zaključne molitve:
  ℣: Dragi verniki, prinesimo naše prošnje pred Boga in molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus.
  ℟: Oče naš…
 6. Na koncu škof podeli blagoslov:
  ℣: Božji ogenj, ki se je prikazal nad učenci, naj očisti vaša srca vsega hudega in vas razsvetli s svojo lučjo.
  ℟:Amen.
  ℣: Sveti Duh je narode različnih jezikov zedinil v izpovedovanju iste vere. Naj vam dá, da boste v veri vztrajali in po njej prišli od upanja do blaženega gledanja v nebesih.
  ℟: Amen.
  ℣: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in ✠ Sin, ✠ in Sveti ✠ Duh.
  ℟: Amen.
Primerjava obredov
Tradicionalni obredNovi obred
SplošnoGre za samostojni obred; lahko mu sledi sv. maša, ali pa tudi ne.Ponavadi se izvaja v okviru maše, po pridigi.
PripravaZačne se z molitvijo, ki prosi Boga, naj birmance varuje pred grehom. To jih opomni, da so brez Božje pomoči nemočni.Začne se z obnovitvijo krstnih obljub, kar je vzeto iz luteranskega obreda konfirmacije.
Polaganje rokŠkof iztegne roke ter moli nad vsemi birmanci skupaj, nato pa položi roko na čelo birmanca pri maziljenju.Škof iztegne roke ter moli nad vsemi birmanci skupaj, ne položi pa rok na vsakega posameznega birmanca.
Zaključne molitveŠkof prosi Božjega usmiljenja ter opomni birmance na to, kar so ravnokar prejeli.Te molitve ne prosijo usmiljenja, ampak izražajo ljubezen in radost.
Ali je novi obred veljaven?
Tradicionalni obredVeljavnost?Novi obredVeljavnost?
DelivecŠkof.Da.Škof.Da
PrejemnikKrščen katoličan.Da.Krščen katoličan.Da
OblikaTradicionalna oblika: I., zaznamujem te z znamenjem križa ✠ in potrjujem te s krizmo odrešenja. V imenu ✠ Očeta in ✠ Sina in Svetega ✠ Duha.
Jasno izraža tisto, kar se pri zakramentu sv. birme zgodi, kdo ta zakrament podeljuje in kaj je njegov namen: zaznamovati in potrditi. Ta poved ima lahko zgolj eno interpretacijo
Da.Nova oblika: I. prejmi potrditev, dar Svetega Duha. ✠
Je dvoumna, saj ni popolnoma jasno, kaj se pri tem zakramentu zgodi, kdo je delivec in kaj je njegov namen.
Da.
TvarCerkveni zakoni jasno pravijo, da je tvar tega zakramenta sveta krizma, ki mora biti narejena iz pravega olivnega olja in dišav.Da.Ponekod se za sveto krizmo uporabljajo neolivna olja, zato je taka krizma dvomljiva. Uporaba dvomljive tvari pa lahko privede do neveljavnega zakramenta.Da (če je uporabljena prava sv. krizma)
NamenNemogoče je brati misli škofa, ki podeljuje zakrament. Je pa zelo dobro merilo za pravi namen to, kako sledi Pontifikalu (obredniku, ki vsebuje obred sv. birme), saj to pove, ali želi delati to, kar želi Cerkev.Da.Če škof sledi predpisanemu (novemu) obredu in ne izumlja svojega, potem ima verjetno namen storiti to, kar želi Cerkev.Da (če delivec sledi rubrikam).

Vidimo torej, da novi obred za podeljevanje sv. birme ni neveljaven sam po sebi, ampak obstajajo določeni primeri, v katerih verniki v okviru novega obreda ne morejo veljavno biti potrjeni v katoliški veri. Tem vernikom, če to zahtevajo, škofje Bratovščine svetega Pija X. podeljujejo zakrament potrditve pogojno. Za to morajo verniki utemeljen dvom o veljavnosti zakramenta (na podlagi neustrezne oblike, tvari, namena itd.) in tega dvoma ni mogoče ovreči. Ker zakrament sv. birme duši birmanca vtisne neizbrisno znamenje, ga je mogoče prejeti zgolj enkrat v življenju. Zato je pomembno, da se ga brez utemeljenega razloga ne poskusi ponavljati.