Pridiga na XVIII. pobinkoštno nedeljo, 1. 10. 2023