Pridiga na VI. dodatno pobinkoštno nedeljo, 19. 11. 2023