Glasilo Christus Rex: Čistost srca

Predstavljamo drugo letošnjo številko uradnega glasila Duhovniške bratovščine sv. Pija X. Christus Rex za Slovenijo, posvečeno temi čistosti srca.

Nekaj izvodov glasil bo na voljo v kapelah po Sloveniji, celotno PDF različico lahko prenesete na tej povezavi.

Glasilo nima prodajne cene, bomo pa hvaležni za vsak prispevek za pokritje stroškov tiska in poštnine ter omogočanje nadaljnjih tiskarskih projektov!

Če še niste naročeni in želite prejemati tiskano izdajo revije (ali pa želite prijaviti koga drugega, ki jo želi prejemati), nam to sporočite na naš e-naslov: info@fsspx-slovenija.si

Vsebina glasila Christus Rex št. 2/2023:
  • Predgovor: Ohraniti se neomadeževane od tega sveta
  • Pismo Generalnega predstojnika prijateljem in dobrotnikom Bratovščine svetega Pija X., št. 92
  • Smernice za prenovo krščanskih moralnih običajev
  • Jasni teološki odgovori na občutljiva vprašanja spolne morale
  • Branje knjig in predstave
  • Katoliške smernice za zmenkovanje
  • Intervju z generalnim predstojnikom Duhovniške bratovščine svetega Pija X.
  • Duhovniška posvečenja v Zaitzkofenu leta 2023

Predgovor: Ohraniti se neomadeževane od tega sveta

Dragi prijatelji in dobrotniki, z vse večjim oddaljevanjem sodobne družbe od Boga se povečuje tudi moralna dekadenca, ker je oboje najtesneje medsebojno povezano. Prava vera nam pravi, kako naj človek živi v skladu z Božjim moralnim zakonom, ki je vpisan v človekovo naravo in ki jasno ločuje prav in dobro od krivice in zla. Zato se z izgubo pojmovanja Boga in njegovega razodetja izgublja tudi zavest o pravem moralnem obnašanju in načinu življenja. To korelacijo zelo jasno opazimo v sodobni družbi, v kateri se padec vere in morale kaže sorazmerno glede intenzivnosti.

To bomo lahko jasno ugotovili že iz neposrednega okolja, v katerem živimo, če bomo sliko splošnega moralnega stanja, ki ga srečujemo danes, primerjali s tistim izpred komaj desetih, petnajstih ali več let. Opazili bomo, da se je splošen trend golote in nespodobnosti močno okrepil, do te mere, da se – predvsem v poletnih mesecih – izgubi še tistega malo občutka sramu in spodobnosti. Vse to pa za vernega katoličana predstavlja resno nevarnost in skušnjavo, s katero se ni lahko spopasti. Ker živimo v tem svetu in se od njega ne moremo izolirati, pa smo se dolžni varovati in braniti ter se izogibati vsake grešne priložnosti.

Zato želimo v tej številki glasila najprej podati jasno sodbo glede nekaterih moralnih vprašanj, ki danes bolj kot kdajkoli prej predstavljajo nevarnost za čistost srca. To delamo na podlagi starodavnih naukov in modrosti Cerkve, ki nam daje jasne odgovore tudi na tiste zapletene moralne dvome, v katerih smo lahko prepričani, da delamo prav. Vendar pa te zahteve včasih – sploh glede na današnje razmere, v katerih liberalizem dobiva vse večje razsežnosti – niso lahke, potrebna pa je velika duhovna moč in pripravljenost na obvladovanje samega sebe, da se lahko odpovemo duhu tega sveta in živimo v skladu z Božjimi zapovedmi. Čeprav se v očeh tega sveta zdi nemogoče in nerazumno, je Božja milost še vedno močnejša od zapeljivosti greha in nam pomaga upreti se vsakemu napadu in k ohranitvi čistosti našega srca.

Ta načela želimo uporabiti v konkretnih moralnih vprašanjih, ki se na našajo predvsem na človekova zunanja dejanja – govor, poglede in dejanja. Gradiva, ki jih podajamo, izhajajo iz časa pred drugim vatikanskim koncilom in kulturno revolucijo, ki je v svetu potekala istočasno, a obravnavajo v bistvu iste probleme, ki so se že takrat jasno kazali in niso izgubili svoje splošne aktualnosti, čeprav se v današnjem času še močneje kažejo. To nam samo pove, kako je človekova narava vselej ista, kakor tudi skušnjave, s katerimi ga skuša zapeljati hudič, spreminjajo se le okoliščine in moč njihovega vpliva na človeka. Zato bomo iz prastarega cerkvenega nauka vedno znova lahko črpali modrost in pouk, ki je koristen tudi za današnji čas in nam kaže varno pot v krepostno krščansko življenje.

Vse to želimo najprej prenesti na svoje osebno krščansko življenje, vsak glede na svoj stan in življenjski položaj, v katerem se nahaja. Skoraj povsod v našem okolju – na delovnem mestu, v šoli ali na fakulteti, v krogu prijateljev, znancev in sorodnikov, se bomo pogosto srečevali z moralnimi izzivi, na katere se moramo znati odzvati. Ta načela in nauki naj bi nam dajali smernice za pravilno ravnanje v takšnih situacijah, da bi ravnali pravilno in ohranili čistost srca. Enako velja za naš odnos do sočloveka, še posebej do tistih, za katere smo osebno odgovorni. Zato imajo starši težko dolžnost skrbeti za moralno čistost svojih otrok. To pomeni, da jih je treba zaščititi pred kakršnimi koli napadi in jih pravilno oblikovati, da se bodo mogli soočiti z izzivi, s katerimi se neizogibno srečujejo v današnjem svetu. Tu sta potrebna velika budnost in trud, da se v njih zgradi trden krščanski značaj, pripravljen upreti se vsakemu napadu in pristno pričevati v sodobni družbi, ki vse bolj tone v brezbožnost.

Vse te namene želimo priporočiti v priprošnjo naši nebeški Materi, Brezmadežni Devici Mariji, ki nam predstavlja vzor čistosti in vsake kreposti. Že v prvem trenutku svojega zemeljskega življenja je premagala moč hudiča in greha ter ostala neomadeževana na duši in telesu za vse svoje življenje ter tako zaslužila, da je bila vzeta v večno slavo. Njenemu Brezmadežnemu Srcu, ki je posebno za točišče našega časa, v ka terem živimo, želimo izročiti vse svoje namene in potrebe, zlasti zato, da bi se ohranili neomadeževani od tega sveta (prim. Jakob 1,27) in tako ohranili Božjo milost in bili deležni večne slave, ki jo Ona uživa v nebesih!

Z duhovniškim blagoslovom

p. Marko Tilošanec

Zagreb, 22. avgust 2023, praznik Brezmadežnega Srca Marijinega