Na sredi postnega časa

Nedelja, 10. marca 2024, za rimske katoličane označuje sredino postnega časa. Ta dan, imenovan Laetare, po prvi besedi introitusa (vstopnega speva) pri maši (“Radujte se!”), je bil v preteklosti določen kot dan sprostitve od strogih postnih dietnih pravil, hkrati pa je bil priložnost, da verniki obnovijo svojo zavezo, da bodo z novo močjo zaključili to spokorno obdobje liturgičnega leta.

Druga tradicionalna imena za to nedeljo kažejo na edinstvene vidike tega dne, ki so se razvili skozi stoletja. Eno od teh imen, nedelja materinstva, je svoje ime deloma povzelo tudi po uporabi materinskih podob v introitusu. Na ta dan so vernike spodbujali, naj obiščejo svojo “matično cerkev”, to je cerkev, v kateri so bili krščeni. Delavci in služabniki so bili na ta dan oproščeni svojih rednih dolžnosti, da so lahko opravili to majhno romanje. Drugo ime, Dominica de rosa ali rožnata nedelja, ima dvojni pomen, saj je ta nedelja tradicionalni dan, ko papež blagoslovi zlato vrtnico, ki se podeli političnim voditeljem, cerkvam ali uglednim posameznikom, in ker so na ta dan predvidena oblačila rožnate barve.

Začetek starodavnega posta

Potem ko je bil postni čas po koncilu v Niceji leta 325 po Kr. “določen” na 40 dni, so lokalne cerkve in obredi oblikovali lastne načine določanja, kako se bo to obdobje štelo. Vzhodni kristjani bizantinskega obreda na primer začnejo postni čas na dan, znan kot čisti ponedeljek. Postni čas nato traja 40 dni zaporedoma do Lazarjeve sobote, to je sobote pred cvetno nedeljo. Veliki teden ni vključen v izračun. 

V rimskem obredu, ki je postal prevladujoči liturgični red na Zahodu, se postni čas začne na pepelnično sredo in konča na večer velikega četrtka, pri čemer so nedelje izključene iz 40-dnevnega štetja. Ta razširitev postnega časa je pomenila izrazit odmik od starodavnega rimskega obreda, v katerem je bila nedelja Laetare znana kot Dominica in Vigesima, to je nedelja, ki pade 20 dni pred veliko soboto. Takrat se je začel caput jejunii ali strogi tritedenski post. V tem času so verniki zaužili en sam obrok, iz katerega so izključili vse meso, ribe in mlečne izdelke. Čeprav so se skozi stoletja pojavljale različne različice, je vzdržnost od živalskih proizvodov v postnem času ostala normativna vse do poznega srednjega veka. 

Ne izgubimo postne vneme

Povsem običajno je, da kristjani na sredini postnega časa ali okoli nje izgubijo vnemo. Celo ob zmanjšanih cerkvenih zahtevah po postu in vzdržnosti lahko katoličani še vedno menijo, da so ti predpisi preveliko breme, ki ni v skladu s sodobnim svetom. Čeprav mnogi katoličani začnejo postni čas z dodatnimi odločitvami, na primer, da se bodo več udeleževali cerkvenih obredov ali se vzdržali drugih užitkov (alkohola, televizije, določenih vrst hrane itd.), se tudi te zaveze v 40 dneh izjalovijo. Nekateri menijo, da če so v prvi polovici postnega časa kakor koli “zdrsnili”, nima smisla nadaljevati. Postni čas se šteje kot izguba.

Če se spomnimo, da je bila nedelja Laetare v Rimu nekoč začetek postnega časa, naj katoličani, ki so nezadovoljni s svojim dosedanjim postnim časom ali pa jim grozi, da bodo opustili duha pokore, ponižnosti in ljubezni, ki ga zahteva ta čas, to nedeljo izkoristijo kot priložnost, da obnovijo svojo pot z našim Gospodom do križa. Izpovedati je treba storjene grehe; od zdaj do velike noči so še vedno na voljo spokorna cerkvena bogoslužja; ponovno je mogoče sprejeti prakso posta in vzdržnosti, bodisi v skladu z veljavnim cerkvenim pravom bodisi v skladu z eno ali več tradicionalnimi praksami. Čeprav vsakdo morda ne bo mogel ohranjati vsakodnevnega strogega posta v skladu s starodavno prakso, so dodatne oblike vzdržnosti od nekaterih ali vseh živalskih proizvodov hvalevredno dejanje žrtve, ki nas duhovno združuje z našimi krščanskimi predniki.

Nedelja Laetare je čas za veselje. Veselite se v Gospodu zaradi vsega, kar vam je podaril, zlasti za dar krsta in poti v večno življenje, ki ga bo zmagoslavno zagotovil po koncu postnega časa, na veliko noč. Postni čas ni čas za brezumno otožnost ali nesmiselno žalost, saj vodi k nepredstavljivemu veselju. Na to veselje je nadškof Marcel Lefebvre spomnil v svoji velikonočni pridigi leta 1971: 

Ne moremo se ne veseliti ob misli, da so se nam ponovno odprla nebesa, da se nam je Bog, ki ga nismo več poznali, Bog, ki je bil daleč od nas, ponovno približal in da nam je odprta pot za vrnitev k Bogu, za katerega smo bili ustvarjeni od vekomaj.

Vir: fsspx.news