Katoliška Cerkev v številkah – 2022

Več krščenih, a vse manj duhovniških in redovniških poklicev – to je trend, ki je razviden iz zadnje izdaje Statističnega letopisa Cerkve, ki ga je izdal Sveti sedež.


Podatki, ki jih je Cerkev objavila aprila 2024, so bili zbrani v letih 2021 in 2022. Gre za natančen postopek, ki je tako dolg kot naporen, vendar pa zagotavlja izčrpno sliko katolištva.

Ko smo to pojasnili in v primerjavi s prejšnjim Direktorijem, se je število krščenih povečalo za približno 1 % – ali 14 milijonov vernikov – in je ob koncu leta 2022 doseglo 1,39 milijarde.

Tako kot v prejšnjih letih je najvišja stopnja rasti na afriški celini: V tem obdobju se je število vernikov povečalo za 3 %, in sicer z 265 na 273 milijonov. Obe ameriški celini sta, čeprav še vedno ostajata pomemben del Cerkve, “na ravnem”. Na njima se je število vernikov povečalo le za 0,9 %. Rast se je upočasnila tudi na azijski celini, kjer je krščenih za 0,6 % več.

Evropa – tako kot Oceanija – stoji na mestu. Število vernikov v Evropi ostaja skoraj nespremenjeno in bo konec leta 2022 znašalo približno 286 milijonov.

Po drugi strani pa se glede duhovnikov in bogoslovcev nadaljuje trend upadanja, ki ga na svetovni ravni opažamo od leta 2012. Leta 2020 je bilo duhovnikov 407.872, konec leta 2022 pa jih bo 407.730. Gre za minimalen upad, za katerim se skrivajo številna nesorazmerja.

Če namreč upoštevamo število duhovnikov, se v Afriki in Aziji kaže trajen porast: + 3,2% in +1,6%, medtem ko obe ameriški celini stagnirata, Evropa in Oceanija pa nazadujeta, saj beležita 1,7-odstotni oziroma 1,5-odstotni upad.

Tudi na področju poklicev barometer ne kaže dobro in potrjuje podatke, opažene na ravni duhovnikov: -1,3 % kandidatov za duhovništvo po vsem svetu.

Tudi v tem primeru razmere niso enake na različnih celinah. Število bogoslovcev je v prostem padu v Evropi (-6 %) in v manjši meri na ameriški (-3,2 %) in azijski celini (-1,2 %). Dobro gre le Afriki in Oceaniji, kjer stopnja rasti števila poklicev znaša 2,1 % oziroma 1,3 %.

Podobno gibanje je opaziti tudi pri ženskih poklicih, ki so v primerjavi z moškimi na svetovni ravni v manjšem upadu, pri čemer pa sta Afrika in Azija v rahli rasti.

Osnovni trend ostaja nespremenjen v primerjavi s prejšnjimi leti. Težišče Cerkve se bo počasi, a neizprosno preselilo iz obeh Amerik v Afriko, kjer bo do leta 2100 zbrano največje število katoličanov.

Vir: fsspx.news