Nespremenljive resnice: V objemu šestih večnih resnic katoliške vere

V tapiseriji naše vere so niti resnice, ki so vtkane v samo tkanino našega obstoja. Teh šest večnih resnic  niso le doktrine, ki jih je treba preučiti, temveč temeljne resnice, ki jih je treba sprejeti in živeti v našem vsakdanjem življenju. Raziščimo te nespremenljive resnice, ki vabijo vse, da jih spoznamo in verjamemo.

1. Božja vrhovna oblast

V središču našega verovanja je priznavanje enega pravega Boga, Stvarnika in Vzdrževalca vsega bivanja. On kraljuje nad vesoljem ter z modrostjo in ljubeznijo usmerja njegov tok. Podredimo se njegovi božanski oblasti, zaupajmo v njegovo previdnostno skrb in se prepustimo njegovi volji.

2. Božja pravičnost

Bog je pravičen sodnik, ki nagrajuje pravičnost in kaznuje hudobijo. Njegove sodbe so pravične in resnične in nihče ne more uiti njegovi sodbi. Živimo pošteno in pravično, zavedajoč se, da bodo naša dejanja pretehtana na tehtnici božje pravičnosti.

3. Troedina Božja narava

V skrivnosti Trojice se srečamo z razodetjem Boga kot treh oseb v enem božanskem bistvu: Oče, Sin in Sveti Duh. To večno občestvo ljubezni nas vabi v odnos s troedinim Bogom, ki je hkrati enost in različnost. Častimo Očeta, sledimo Sinu in se napolnimo s Svetim Duhom.

4. Utelešenje in odrešitev

Druga oseba Trojice, Jezus Kristus, je prevzel človeško meso in postal Odrešenik sveta. Voljno je trpel in umrl na križu, da bi odkupil naše grehe in spravil človeštvo z Bogom. Sprejmimo dar odrešenja, ki ga ponuja Kristusova žrtev, in se k njemu obrnimo v kesanju in veri.

5. Nesmrtnost duše

Človeška duša je neumrljiva, namenjena večnosti onkraj meja tega posvetnega sveta. Smrt ni konec, temveč prehod v novo in večno življenje. Živimo z večno perspektivo in vlagajmo v tisto, kar je resnično pomembno v luči naše večne usode.

6. Nujnost milosti

Milost, nezaslužena Božja naklonjenost, je nujno potrebna za naše odrešenje. Rešeni smo po milosti, ne pa po lastnih zaslugah ali delih. S hvaležnostjo ponižno sprejmimo Božjo milost in se nanjo odzovimo z življenjem poslušnosti in predanosti.

Dragi bralci, držimo se teh šestih večnih resnic in jim dovolimo, da oblikujejo naša prepričanja, vodijo naša dejanja in utrjujejo naše upanje. Naj te resnice pogumno oznanjamo svetu, ki potrebuje luč Božje večne modrosti in ljubezni. 

Amen.