Apostolat v Sloveniji

Gorčično zrno

Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji.

Mr 4; 30, 31

Vidko, najmlajši izmed treh otrok rojenih očetu Vidu Podržaju, dolgoletnemu ravnatelju šole na Ponikvi pri Žalcu, ter materi Štefaniji, prav tako učiteljici, je bil rojen 8. marca, A.D. 1959 v Celju. Navkljub komunistični vzgoji je v najstniških letih začutil močan Božji klic, kateremu se je pri devetnajstih letih odzval s prejemom zakramenta sv. krsta.

Po prvem vpisu na študij teologije A.D. 1980 ter nekoliko kasneje tudi krajši karieri v šolstvu, se je A.D. 1990 znova vpisal na Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani ter vstopil v bogoslovje. Po uspešno zaključenem študiju je bil 29. junija, A.D. 1994 posvečen v mašnika, nato pa dve leti služil kot kaplan; najprej eno leto v župniji Logatec in nato še eno leto v župniji Železniki. A.D. 1996 je prevzel župnikovanje v župniji Draga na Dolenjskem, s farno cerkvijo Marijinega obiskanja.

Kdor je iz resnice, posluša moj glas

Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, … Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.

Jn 6; 44, 45

Čeprav je mašnik Vidko Podržaj že v času študija slutil, da vse zadeve v Rimskokatoliški Cerkvi niso na pravem mestu, pa je šele kasneje postopoma prišel do seznanjenja s t.i. zablodami modernizma ter liturgičnimi spremembami uvedenimi po II. vatikanskem koncilu. Zvest tradicionalnemu izročilu in pravemu nauku Cerkve, je kot župnik v Dragi v cerkev vrnil obhajilne klopi, lutrovo mizo umaknil v zakristijo, na oltar namestil relikvije, sv. mašo pa začel maševati na glavnem oltarju. Prav tako je namesto obhajila stoje in na roke vpeljal obvezen prejem obhajila kleče in na jezik, kar ga je kmalu spravilo v navzkrižje z nadškofijo.

Po rokah nekega konzervativnega laika je župnik Podržaj prišel v stik z deli tradicionalnega duhovnika Paula Trincharda, iz Združenih Držav Amerike. Slednjega je tudi kontaktiral ter se na njegovo povabilo A.D. 2000 za 14 dni odpravil v Phoenix, Arizono v ZDA, kjer se je udeležil predavanj v tradicionalni župniji patra Francisa L. LeBlanca, ki je služboval pod okriljem ameriške province Duhovniške bratovščine sv. Pija X. (FSSPX).

Pater LeBlanc mu je svetoval, naj se po vrnitvi v Evropo napoti k škofu Bernardu Fellayu, takratnemu generalnemu predstojniku FSSPX, s katerim se je mašnik Podržaj sestal v Ecônu, v Švici v noči s 5. na 6. december, A.D. 2000. Škof Fellay ga je povezal s patrom Franzem Schmidbergerjem, tedanjim predstojnikom Bratovščine v Avstriji, ki ga je mašnik Podržaj obiskal v Jaidhofu, kasneje pa se je še nekajkrat, ko se je skupaj z nekaterimi konzervativnimi laiki iz svoje župnije udeležil njegovih predavanj. Mašnik Podržaj je tako bolj in bolj umeval težo trenutnega položaja v Cerkvi ter spoznaval nevarnost za svoje zveličanje in za zveličanje njemu zaupanih ovčic.

Stojte trdno in se držite izročil

Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, vas prosimo, bratje… (2 Tes 2; 1) Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube. (2 Tes 2; 3) Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži: tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti. (2 Tes 2; 10-12) Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v resnico postanete prvina odrešenja. (2 Tes 2; 13) Zato, bratje, stojte trdno in se držite izročil, o katerih vas je poučila bodisi naša beseda bodisi naše pismo. (2 Tes 2; 15)

Po povabilu patra Schmidbergerja mašniku Podržaju, naj se pridruži FSSPX, je sledilo nekaj mesečno obdobje razločevanja Božje volje in notranje razdvojenosti vpričo razpotja na katerem se je znašel. Dobro se je namreč zavedal cerkveno-pravnih posledic, ki čakajo duhovnike, kateri se odločijo za tovrsten korak. Tiste noči v Ecônu, decembra A.D. 2000, mu je škof Fellay med drugim povedal, da so bili nekateri duhovniki suspendirani že zaradi tega, ker so njihovi škofje izvedeli, da so se z njim sestali.

Zvest Bogu in Materi Božji, je župnik Podržaj prosil za znamenje, ki bi mu potrdilo, da je vstop v FSSPX zares Božja in s tem tudi Njena volja. Le-tega je hitro in na presunljiv način prejel, a da bi se v težki zadevi popolnoma prepričal, je prosil še za drugo znamenje. Tudi tega je prejel, zato se je odločil, da bo stopil pod okrilje Bratovščine.

V pismu z dne 30. julija, A.D. 2001 je tedanjemu nadškofu Francetu Rodetu sporočil svojo namero po pridružitvi Bratovščini ter 21. avgusta, A.D. 2001 odpotoval v Celovec. Potem je za približno en teden odpotoval v Menzingen k škofu Fellayu, od koder je pot nadaljeval v Winono v Minnesoti v ZDA, na izobraževanje v Semenišče sv. Tomaža Akvinskega (FSSPX), kjer je preživel eno akademsko leto. V Winoni se je mašnik Podržaj izobrazil v tradicionalni teologiji in se naučil maševati po tradicionalnem mašnem obredu iz Rimskega misala Janeza XXIII.

Po vzoru ustanovitelja FSSPX nadškofa Marcela Lefebvra, je kot razlog za svojo odločitev v pismu nadškofu Rodetu citiral kan. 1323 Zakonika cerkvenega prava, 4. odstavek, ki pravi, da kazen ne zadene tistega, ki je kršil zakon ali ukaz, „če je ravnal prisiljen zaradi velikega strahu, čeprav le relativnega ali v sili ali veliki stiski, vendar samo, če dejanje ni samo v sebi slabo ali se ne sprevrže v duhovno škodo” ter 7. odstavek, ki se glasi „če je brez krivde menil, da obstaja katera od okoliščin, ki jih omenjata št. 4 in 5”.

Vpričo očitni nenaklonjenosti ljubljanske nadškofije katoliški tradiciji je kmalu za tem, dne 29. avgusta, A.D. 2001 po pričakovanjih prejel opomin od nadškofa Rodeta. Slednji ga je opozoril, da bo v primeru, da do 30. novembra, A.D. 2001 ne odstopi od svoje namere in se vrne v svojo župnijo Draga na Dolenjskem, zoper njega sprožil postopek izobčenja oziroma ekskomunikacije. To grožnjo je ljubljanska nadškofija uresničila 19. marca, A.D. 2002, ko je mašnika Vidka Podržaja s kazenskim odlokom obvestila o suspenzu in ekskomunikaciji.

Po motu propriu „Summorum pontificum” papeža Benedikta XVI., s katerim je sveti oče nedvoumno razjasnil status obhajanja t.i. „izredne oblike” mašnega obreda po rimskem misalu Janeza XXIII. ter po dvigu ekskomunikacij štirih škofov FSSPX, ki jih je nadškof Marcel Lefebvre leta 1988 posvetil brez pontifikalnega mandata, je mašnik Vidko Podržaj, tedaj duhovnik prijatelj Duhovniške bratovščine sv. Pija X., svoj cerkveno-pravni položaj in dvig ekskomunikacije skušal doseči s pismom naslovljenim na pontifikalno komisijo Ecclesia Dei. Slednja ga je z njegovo prošnjo napotila na njegovo nadškofijo, ki pa je prošnjo zavrnila. Tako cerkveno-pravni status mašnika Vidka Podržaja do danes, na žalost, ostaja nerazrešen.

Tiha leta in razcvet tradicionalnega apostolata v Sloveniji

In govoril je: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu.«

Mr 4; 26-28

Po vrnitvi iz ZDA je mašnik Vidko Podržaj začel maševati za peščico vernikov iz Slovenije. Najprej v kapeli sv. Eme Krške v Celovcu, potem pa se je iz Dunaja vozil v Celovec ter od tam v Slovenijo, kjer je sv. mašo vseh časov daroval v dveh različnih hotelih.

8. septembra A.D. 2003 se je preselil v Grabrovec v Beli Krajini, v vasico nad Metliko, kjer je v majhni leseni hiši maševal za katoličane, ki so prihajali od blizu in od daleč, 2. maja A.D. 2005 pa se je preselil v najeto hišo v vasi Zaklanec pri Horjulu, kjer še danes deluje kapela Naše Gospe Dobrega uspeha. V Zaklancu pri Horjulu je tako dan za dnem, mesec za mescem in leto za letom že dve desetletji zapored darovana tradicionalna latinska sv. maša, mašnik Vidko Podržaj pa še naprej deluje v Sloveniji v povezavi s FSSPX kot duhovnik prijatelj Bratovščine.

Slednja je svojo navzočnost v Sloveniji prvič okrepila šele leta 2019, ko se je odzvala na povabilo verskega društva Marijini otroci za darovanje tradicionalne latinske sv. maše v zasebni kapeli v Mariboru. Kapelo so v ta namen ustrezno preuredili, prvo sv. mašo pa je daroval p. Marko Tilošanec, duhovnik FSSPX s Hrvaške, ob navzočnosti še dveh slovenskih duhovnikov na god sv. Ane, 26. julija A.D. 2019. Vse odtlej sv. maše v kapeli v Mariboru nekajkrat mesečno izmenično darujejo duhovniki FSSPX iz Avstrije in Hrvaške ter mašnik Vidko Podržaj.

Neodvisno od razpleta dogodkov v Mariboru so poleti A.D. 2020 verniki kapele Naše Gospe Dobrega uspeha zaradi prostorske stiske v Zaklancu najeli in opremili manjši prostor v industrijski coni na Verdu, ki je lahko sprejel okoli 40 ljudi. Tam je mašnik Vidko Podržaj prvič daroval sv. mašo 25. decembra A.D. 2020. A že dobrega pol leta kasneje, po motu propriu Traditiones custodes papeža Frančiška izdanega 16. julija A.D. 2021, je vpričo omejitev darovanja sv. maše po tradicionalnem obredu zatočišče in duhovno uteho v kapeli na Verdu našlo večje število vernikov iz vse Slovenije, tako da je kapela ponovno pokala po vseh šivih. V dogovoru z lastnikom najetega prostora so stekla obnovitvena dela večje dvorane v isti stavbi na Verdu, ki so se zaključila v marcu A.D. 2022, s hitro akcijo in skupnimi močmi vernikov pa je bila nova kapela Sv. Družine Jezusa, Marije in Jožefa na Verdu nared za obrede Velikega tedna, 24. junija A.D. 2022 pa je pomožni škof FSSPX, Bernard Fellay, v novi kapeli podelil zakrament Sv. Birme.

Z ustanovitvijo Zavoda sv. Družine Jezusa, Marije in Jožefa je duhovniška bratovščina FSSPX A.D. 2022 dobila tudi pravno-formalno zastopništvo v Sloveniji, ki je v tesnem sodelovanju z Avstrijsko provinco FSSPX ter p. Tilošancem. Kot so-ustanovitelj, predstavnik in pooblaščenec, Bratovščino v zavodu zastopa mašnik Vidko Podržaj, za nemoteno poslovanje pa skrbi direktor g. Marko Amon.

Po Božji milosti se navzočnost FSSPX na Slovenskem torej krepi, tradicionalne latinske sv. maše pa se z dvema slovenskima ter gostujočimi duhovniki iz tujine redno darujejo in na naš slovenski narod v vihravih časih kličejo še kako potrebnih milosti. Zato Bog živi naše vrle duhovnike, naj obilno blagoslovi njihova prizadevanja ter poplača njihova dela z besedami: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!« (Mt 25; 34)