Cilji

Glavni cilj Bratovščine svetega Pija X. je ohranjati katoliško vero celo ter neomadeževano, učiti njene resnice in širiti njene kreposti, zlasti prek rimskokatoliškega duhovništva. Pristno duhovno življenje, zakramenti in tradicionalna liturgija so njena glavna sredstva za prinašanje tega življenja posvečujoče milosti dušam vernikov. Čeprav je tradicionalna latinska maša najbolj viden in javen izraz dela Bratovščine, smo zavezani braniti katoliško izročilo v celoti: ves katoliški nauk in moralo, kot ju je Cerkev vedno zagovarjala. Ljudje potrebujejo katoliško vero brez kompromisov, z vso resnico in lepoto, ki jo spremljata.

Nadškof Lefebvre je v statutu Bratovščine svetega Pija X. zapisal:

Bratovščina verjame, da je Kristus ustanovil samo eno Cerkev in da katoliška vera ni izum ljudi, ampak jo je razodel Bog sam. Bratovščina še naprej vztraja pri tem, da je vsak človek poklican k večnosti z Bogom v nebesih, a da vseeno obstaja tudi večni pekel za tiste, ki umrejo ločeni od Boga v smrtnem grehu. Zato ni vseeno, kaj človek veruje in kateri religiji pripada. Žal so številne zmedene in napačne ideje oslabile in še vedno slabijo naše razumevanje resnice. Ti napačni nauki odvračajo duše od Boga. FSSPX, spodbujena z usmiljenjem in sočutjem, si prizadeva razkriti resne nevarnosti, ki jih takšne zmotne ideje predstavljajo za zveličanje vsakega posameznika ter družbe kot celote.

Globoko teološko poznavanje mašne daritve jih bo vedno trdneje prepričevalo, da se v tej vzvišeni resničnosti uresničuje celotno razodetje, skrivnost vere, dovršitev skrivnosti učlovečenja in odrešenja ter celotna učinkovitost apostolata.” (1) “Člani Bratovščine bodo torej imeli resnično in stalno pobožnost do svoje svete maše, do liturgije, ki jo obhaja, in do vsega, kar prispeva, da bi liturgija bolj izražala skrivnost, ki se v njej uresničuje …”

Kot katoliška duhovniška bratovščina imamo v Cerkvi vlogo pričevalcev o tem, kakšno je bilo katoliško življenje pred katastrofalnimi spremembami v Katoliški Cerkvi v 20. stoletju. Sami ne želimo izumiti ničesar novega. Upamo zgolj, da bomo prispevali k obnovi vsega v Kristusu tako, da bomo to, kar smo prejeli od Cerkve, delili z vsemi.

Kot je zapisal nadškof:

[Dejavnosti Bratovščine] vključujejo vsa dela, potrebna za formacijo duhovnikov, in vse, kar je s tem povezano, ne glede na to, ali so kandidati namenjeni za člane Bratovščine ali ne. 

Drugi namen Bratovščine je pomagati duhovnikom pri njihovem posvečevanju, tako da jim zagotavlja možnosti za umik in rekolekcije. Hiše Bratovščine so lahko sedeži duhovniških združenj, tretjih redov, periodičnih publikacij in revij, namenjenih posvečevanju duhovnikov. 

Bratovščina bo z veseljem priskočila na pomoč ostarelim, onemoglim in celo nevernim duhovnikom … 

Bratovščina sprejema tudi sodelavce, bodisi duhovnike bodisi laike, ki želijo sodelovati pri delu za cilje Bratovščine in izkoristiti njegovo milost za svoje osebno posvečenje. 

Kriza v Cerkvi

Bratovščina svetega Pija X. se trdno zavzema za tradicionalni katoliški svetovni nazor. Prizadevamo si, da bi Bogu izkazovali spoštovanje, ki mu pripada, in vodili duše k njemu s širjenjem tradicionalne svete maše in zakramentov – sredstev posvečujoče milosti v našem življenju. Zaradi zvestobe Izročilu FSSPX pogosto naleti na odpor. A čeprav v svetu večinoma hvalijo reforme Drugega vatikanskega koncila, je to, da je ta koncil Katoliško cerkev pripeljal v krizo brez primere, neizpodbitno dejstvo. “Satanov dim je skozi neko razpoko prodrl v Božji tempelj” je 29. junija 1972 obžaloval papež Pavel VI. Papež Benedikt XVI. je 10. marca 2009 v pismu škofom sveta zapisal, da prepričanje, “da bo ugasnil velik del sveta”, grozi “kot plamen, ki ne najde več hrane.” Strm upad katoliškega življenja je povzročila kriza vere, ki je izhajala iz cerkvenih prižnic in življenj odpadlih katoličanov. Danes ni točke v veroizpovedi, ki je ne bi izpodbijali katoliški duhovniki, profesorji in celo škofje, pa naj gre za božansko naravo našega Gospoda, odrešenje sveta z njegovim križanjem, njegovo resnično vstajenje ali ustanovitev ene Katoliške Cerkve.

Priče katoliškga Izročila

Bratovščina svetega Pija X. se drži večne vere Cerkve. Ne izumlja nobenega posebnega nauka, temveč živi iz vere, ki je oblikovala neštete generacije katoličanov in živi še danes. Vodi jo cerkveno Učiteljstvo, ki se izraža vseh ekumenskih koncilih in naukih papežev. V luči tega Učiteljstva je treba presojati tudi Drugi vatikanski koncil in sodobno papeže, saj tisto, kar je bilo resnično do leta 1965, ne more nenadoma postati napačno.

Bratovščina verjame, da je Kristus ustanovil samo eno Cerkev in da katoliška vera ni izum ljudi, ampak jo je razodel Bog sam. Bratovščina še naprej vztraja pri tem, da je vsak človek poklican k večnosti z Bogom v nebesih, a da vseeno obstaja tudi večni pekel za tiste, ki umrejo ločeni od Boga v smrtnem grehu. Zato ni vseeno, kaj človek veruje in kateri religiji pripada. Žal so številne zmedene in napačne ideje oslabile in še vedno slabijo naše razumevanje resnice. Ti napačni nauki odvračajo duše od Boga. FSSPX, spodbujena z usmiljenjem in sočutjem, si prizadeva razkriti resne nevarnosti, ki jih takšne zmotne ideje predstavljajo za zveličanje vsakega posameznika ter družbe kot celote.