Organizacija

“Bratovščina svetega Pija X. je delo Cerkve. Rodila se je v Cerkvi in za Cerkev.” Vsaka verska skupnost ali duhovniška bratovščina v Cerkvi ima edinstveno obliko upravljanja in notranjo hierarhijo. Bratovščino svetega Pija X. ureja lasten statut, ki ga je napisal nadškof Lefebvre.

Generalni predstojnik

V skladu s statutom Bratovščino svetega Pija X. vodi generalni predstojnik, ki s svojima pomočnikoma, generalnim tajnikom in generalnim ekonomom, prebiva v generalni hiši v Menzingenu v Švici. Od leta 2018 delujeta tudi dva svetovalca, ki pomagata generalnemu predstojniku pri pomembnejših odločitvah, ne da bi prebivala v generalni hiši.

Province

Bratovščina ima več kot 700 duhovnikov po vsem svetu in je organizirana v 14 provinc. Vsaka provinca ima svojega predstojnika, večina provinc pa pokriva eno ali več držav. Provinca je naprej razdeljena na priorate, iz katerih je organiziran celoten apostolat za neko območje. Predstojnik province ima dva pomočnika, tajnika in ekonoma, ki z njim prebivata v glavni hiši province in mu pomagata pri upravljanju. 

Semenišča

Bratovščina ima 5 semenišč po vsem svetu, ki skrbijo za formacijo bodočih duhovnikov. Formacija duhovnikov je v središču poslanstva FSSPX, zato Bratovščina svojim semeniščem posveča z veliko pozornosti. Semenišče je hiša formacije, kjer semeniščniki in duhovniki živijo skupaj; semeniščniki 6-7 let skupaj molijo, se učijo in delajo, medtem ko se pripravljajo, da postanejo drugi kristjani. Za vodenje semenišča generalni predstojnik imenuje rektorja in profesorje, ki mu pomagajo. Slednji imajo pomembno odgovornost oblikovati bodoče duhovnike, ki se bodo nato pridružili prioratom Bratovščine po vsem svetu.

Škofje

Leta 1988 je nadškof Lefebvre posvetil pomožne škofe, ki so poslani za pomoč duhovnikom in vernikom Bratovščine s podeljevanjem zakramentov svetega reda in birme. Odvisni so neposredno od generalnega predstojnika.

Priorati

Duhovniki Bratovščine svetega Pija X. živijo skupaj v majhnih skupnostih, imenovanih priorati, ki jih običajno sestavljajo vsaj trije duhovniki, dva ali več bratov in skupnost sester. Večkrat na dan se skupnost zbere za čas molitve, obrokov in dela, tako da duhovniki delijo svoje življenje in apostolat s svojimi sobrati. Priorati so odvisni od province in predstavljajo hrbtenico apostolata. Vsak priorat je zaupan priorju, ki skrbi za materialne in duhovne dobrine hiše. Odgovoren je tudi za apostolat.

Člani

Duhovniki in škofje niso edini uradni člani Bratovščine; k skupnemu delu prispevajo tudi redovni bratje in sestre. Poklicanost in duhovna usmerjenost teh redovnikov sta usmerjeni k oltarju in duhovništvu. Posvečajo se služenju duhovnikom, da bi jih podpirali pri njihovi rasti v svetosti in širjenju apostolata. Posvečajo se molitvi in prosijo Boga, naj jim pošlje obilne milosti. Prizadevanja teh bratov in sester pogosto ostanejo skrita, vendar so nepogrešljiva podpora delu Bratovščine svetega Pija X.

Verniki

Številni katoličani v kapelah in cerkvah Bratovščine najdejo duhovno oporo, ki jo potrebujejo za duhovno rast sebe in svojih družin. Duhovniki Bratovščine jim nudijo mašo vseh časov, tradicionalne zakramente, ter neokrnjen katoliški nauk. Verniki uradno niso člani FSSPX, razen tistih, ki pripadajo njenemu tretjemu redu.